top of page
  • Foto van schrijverNiels Bouwmeester - Cargo Coaching

EN 12195-5


Als het gaat om de materie lading zekeren is veel gereguleerd in Europese normen, richtlijnen of wetten. Onderstaand een opsomming van enkele normering met betrekking tot ladingzekering.

Wat is een norm?

Een norm is een afspraak over hoe iets zou moeten zijn of hoe iets zou moeten worden gedaan.


Een norm kan betrekking hebben op verschillende gebieden, zoals kwaliteitsmanagement, veiligheid, gezondheid, milieu, productieprocessen, productveiligheid en informatietechnologie. Normen worden vaak gebruikt om de kwaliteit en betrouwbaarheid van producten en diensten te waarborgen en om ervoor te zorgen dat processen veilig en efficiënt worden uitgevoerd.

Normering kan zorgen voor uniformiteit en consistentie in beoordelingen en kan ook helpen om verschillende producten of prestaties te vergelijken.


Een Europese norm is een norm die is ontwikkeld en gepubliceerd door de Europese Commissie en/of de Europese Normalisatieorganisatie (CEN, CENELEC, ETSI). Europese normen zijn opgesteld om uniforme technische specificaties en standaarden te bieden voor producten, processen en diensten in de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Internationale normen worden vastgesteld door internationale normalisatie-instituten, zoals de International Organization for Standardization (ISO).


EN 12195

De EN 12195 normering bestaat (voor nu) uit vier delen. Deel één van de EN 12195 is opgesteld om te voorzien in een middel om te voldoen aan de essentiële veiligheidseisen voor het berekenen van zekeringskrachten voor ladingbeveiligingssystemen die worden gebruikt in de gemeenschappelijke Europese markt en om zo onbeperkt transport van lading mogelijk te maken.

EN 12195-1 draagt ​​bij aan de harmonisatie van de berekening van ladingzekering op wegvoertuigen door de verschillende procedures en vergelijkingen van ladingzekering te geven.

Voor het zekeren van de lading worden blokkerings- en sjorprocedures en passende combinaties beschreven. De gebruikte vergelijkingen zijn gebaseerd op relevante wetenschappelijke en in het bijzonder op mechanische wetten en praktische ervaring. Voor dit doel moet een geschikt voertuig met geschikte samenstellingen voor blokkering, versteviging en zekering worden gebruikt om een ​​veilig transport van de lading te garanderen. Dit is beschreven in de introductie van de EN 12195-1:2010.


Delen twee, drie en vier van de Europese norm zijn opgesteld om een ​​geharmoniseerde norm te zijn om conformiteit te bieden aan de veiligheidseisen voor spanbanden (2), sjorkettingen (3) en staalkabels (4) op de Europese markt en zo vrijhandel én verkeer mogelijk te maken. De mate waarin gevaren worden afgedekt, worden ook aangegeven in de toepassingsgebieden van de normen.


VDI 2700 Blatt 3.2

De VDI 2700 richtlijnen vormen in Duitsland nog steeds de basis voor de stand der techniek op het gebied van ladingzekering.


VDI 2700 is een Duitse technische richtlijn voor ladingzekering op wegvoertuigen, opgesteld door de Vereniging van Duitse Ingenieurs (VDI). De richtlijn behandelt de selectie, het gebruik en het onderhoud van ladingzekeringsapparatuur en geeft aanbevelingen voor het veilig vervoeren van lading op wegvoertuigen. Het is gebaseerd op de Europese norm EN 12195 en geeft ook aanvullende vereisten die specifiek zijn voor Duitsland. Hierbij denkende specifieke aanbevelingen aan het type transport, middel en/of het type lading. Het doel van VDI 2700 is om te voorkomen dat lading tijdens het transport verschuift of valt, wat schade aan de lading, het voertuig en andere weggebruikers kan veroorzaken. Het zijn aanbevelingen die veel worden gebruikt in Duitsland.


Er gaat in Duitsland binnenkort een herziene versie van kracht van de VDI 2700 en ditmaal is het Blatt 3.2:


"Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen - Ladungssicherungsmittel - Anwendung, Prüfung und Kennzeichnung".

Hierin worden verdergaande eisen, testmethoden en certificeringen beschreven voor bijna alle overige ladingzekeringshulpmiddelen.

Hierbij is te denken aan bijvoorbeeld ladingbalken, ladingstangen, insteeklatten, rongen, bokken, keggen, tussenplanken, stuwzakken etc.

De enkele beschreven producten in de herziende versie zullen zich dus moeten conformeren aan de gedetailleerde eisen.

Voor bijvoorbeeld ladingbalken, tussenplanken, etc., is er voor nu geen gedetailleerde Europese test- en certificeringsnormering beschikbaar.

In de markt zijn dit soort producten wel te koop met een certificaat van een testorganisatie, welke zich conformeren aan bijvoorbeeld de berekenmethode conform EN 12195-1. De berekeningen hiervan zijn, voor nu, vooral praktisch of dynamisch getoetst.

De producten op zich zelf conformeren zich, door een berekenmethode toe te passen van een andere normering á EN 12195-1, dan nog niet aan enige Europese normering. Simpelweg omdat die er niet is.


Klemstangen

Klemstangen zijn niet meegenomen in de vernieuwde richtlijn VDI 2700 Blatt 3.2

De te bedenken redenen hiervoor zijn o.a. dat ze moeilijk te testen zijn en dat de standaard klemstangen met rubberen voeten door de dynamische krachten die optreden bij de bovenbouw de klemkracht verliezen en hierdoor geen zekering meer bieden.

(Bron: Imbema)

Wel zijn er bijvoorbeeld zoals bovenstaand, klemstangen met een geïntegreerde gasveer op de markt, die meeveren met de optredende dynamische krachten en zo de ladingzekering gegarandeerd blijft.

Het is niet zo dat klemstangen niet meer gebruikt mogen worden in Duitsland, maar ze conformeren zich niet aan de in toekomst vernieuwde versie van VDI 2700 Blatt 3.2.


EN 12195-5

Er zijn veel Duitse producenten van ladingzekeringshulpmiddelen op de Europese markt actief.

In de toekomst is het dus waarschijnlijk dat de producten die zij maken zich aan strengere randvoorwaarden moeten gaan voldoen. Echter gelden de mogelijk strengere randvoorwaarden alleen in Duitsland maar de producten worden wel Europees verkocht. Het lijkt mij zinvol dit Europees door te trekken en zo ook de veiligheid en zekerheid van deze hulpmiddelen Europees te gaan garanderen.


EN 12195-5 bestaat nog niet maar naar mijn mening kan en moet een vijfde deel eigenlijk wel Europees toegevoegd gaan worden.

Deel vijf van de EN 12195 zou mijns inziens min of meer een Europese, al dan niet nog verder doorontwikkelde versie, moeten zijn van de toekomstige vernieuwde versie van VDI 2700 Blatt 3.2.


EN 12195-5; "Ladingzekering op wegvoertuigen - Ladingzekeringsmiddelen - Toepassingen, testen en markeren".


VDI 3.2 Vs Eumos 40511

In de Europese richtlijn 2014/47/EU is de toepasselijke norm Eumos 40511 opgenomen voor rongen/rongpalen. De norm kán en is Europees toepasbaar.

In de vernieuwde versie van VDI 2700 blatt 3.2 is, om het makkelijk te maken voor een ieder in Europa, ook maar een test en certificeringsmethode opgenomen voor wat betreft rongen/rongpalen.


Stuwzakken

Mijns inziens is het meest bijzondere aan de vernieuwde versie van VDI 2700 blatt 3.2 de implementatie, eisen, certificering en markering van stuwzakken in een nationale richtlijn. Stuwzakken worden namelijk wereldwijd gebruikt en kunnen naar mijn mening zelfs slecht toegepast worden in een Europese richtlijn. Het is beter om er een ISO normering voor te maken. Een ISO-norm (International Organization for Standardization) is namelijk een internationaal erkende norm. Internationale normen zijn ontwikkeld om de grote hoeveelheid specifieke normen per land terug te dringen en wereldwijd uniformiteit en duidelijkheid te creëren. ISO normen bevorderen efficiency, leveren kostenbesparingen op, en bevorderen onderling vertrouwen en daarmee handel.


Deel 5 via CEN/TC 168/WG 6 óf CEN/TC 119/WG 7?

De CEN, European Committee for Standardization is een standaardiseringsorganisatie die is opgericht in 1961 door de nationale standaardiseringscomités in de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Vrijhandelsassociatie. De normen van het CEN staan bekend als Europese Norm (EN).


Het Europees Comité voor Normalisatie is één van de drie Europese normalisatieorganisaties (samen met CENELEC en ETSI) die officieel zijn erkend door de Europese Unie en door de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA) als zijnde verantwoordelijk voor het ontwikkelen en definiëren van vrijwillige normen op Europese niveau.


Er zijn volgens mij 2 mogelijke werkgroepen waar het mogelijk gemaakt kan worden om een EN 12195-5 realiseerbaar te maken. De CEN/TC 168/WG 6 óf de CEN/TC 119/WG 7. De meest voordehandliggende werkgroep is de CEN/TC 168/WG 6 dit vanwege het feit dat de delen 1,2,3&4 van de EN 12195 ook opgesteld zijn door deze werkgroep.


Een specialistische training lading zekeren kan uitkomst bieden.Veel veilige kilometers toegewenst!


Niels Bouwmeester
230 weergaven

Comments


Code 95 Antislipmatten Rekenhulp ladingzekering Rekenhulp spanbanden Rekenhulp lading zekeren Niels Bouwmeester Cargo Coaching Code 95 lading zekeren ladingzekering specialist ladingzekering Ladingzekerheid Code 95 Calculator ladingzekering Ladingzekering calculator Spanbanden Sjorbanden Neerbinden Neersjorren Code XL EN12642 Sjorogen Wetgeving ladingzekering Neerzekeren Spanriemen Eumos 40509 Eumos 40511
bottom of page