top of page
  • Foto van schrijverNiels Bouwmeester - Cargo Coaching

Ladingzekering een complexe materie

Menig lezer heeft wel eens met de materie lading zekeren te maken gehad maar de complexiteit hiervan wordt nog alle dagen flink onderschat.

Lading zekeren betekent het op de juiste wijze vastzetten van lading, zodat het niet gaat schuiven of van het voertuig valt. Een goede ladingzekering is dus essentieel voor een veilig transport.


De Tweede Wet van Newton zegt dat een voorwerp in rust in beweging gebracht zal worden als er een kracht op werkt en dat een voorwerp in beweging zal versnellen, vertragen of van richting veranderen als er een resulterende kracht op werkt.


Gewicht speelt geen rol in de materie, want wanneer een voertuig rijdt, rijdt de lading mee. Als het voertuig bijvoorbeeld remt, glijdt de lading over de laadvloer naar voren en in de bocht verschuift de lading naar de zijkant.

Verkeerd gezekerde lading kan niet alleen het voertuig of de lading beschadigen, het kan ook erg gevaarlijk zijn voor jezelf en andere weggebruikers. Het komt dan meestal door verkeerd gebruik van spanbanden of overbelasting van sjorogen. Meer aandacht voor betere ladingzekering en veiligheid is dan ook noodzakelijk.


Ladingzekering moet worden toegepast voor normale verkeerssituaties.

Hiertoe behoren ook volle remmingen, plotselinge uitwijkmanoeuvres en slecht wegdek.

Wanneer u rekening houdt met deze omstandigheden, begrijpt men ook dat je bij ladingzekering de vereiste maatregelen dient te nemen. U kunt nooit weten in welke situatie u terechtkomt, zelfs niet als er over een bekende route wordt gereden.


Om hieraan te voldoen staat in artikel 5.18.6 van de Regeling voertuigen o.a. het volgende;


1. De lading of delen daarvan moeten zodanig zijn gezekerd dat deze onder normale verkeerssituaties, waaronder begrepen volle remmingen, plotselinge uitwijkmanoeuvres en slecht wegdek, niet van het voertuig kunnen vallen of de stabiliteit van het voertuig in gevaar kunnen brengen. Om hieraan te voldoen moet de lading of delen daarvan minimaal de volgende versnellings- of vertragingskrachten kunnen weerstaan:


a. in de rijrichting: 0,8 maal het gewicht van de lading;

b. in de zijwaartse richting: 0,5 maal het gewicht van de lading en bij kantelgevaar 0,6 maal het gewicht van de lading;

c. in de achterwaarts richting: 0,5 maal het gewicht van de lading; In aanvulling hierop moet lading zodanig zijn gezekerd dat deze door opwaartse krachten niet van het voertuig kan vallen.


2. Losse lading die naar haar aard niet op of aan het voertuig bevestigd kan worden, moet deugdelijk zijn afgedekt indien gevaar of hinder ontstaat of kan ontstaan als gevolg van afvallende of wegwaaiende lading.


Lid 2 geeft dus aan dat dit enkel en alleen voor losse lading van toepassing is indien gevaar of hinder ontstaat of kan ontstaan.


Onder losse lading verstaan we blad, zand etc.

Alles wat u vast kan zetten, dient u met de daartoe behorende hulpmiddelen, te zekeren.


Het is dus afhankelijk van de aard van de lading wat de juiste manier van vastzetten moet zijn.

AANDACHTSPUNTEN BIJ LADING ZEKEREN


1. Wat voor soort lading ga je vervoeren en is de lading een eenheid? 2. Wordt het juiste voertuig voor de betreffende lading gebruikt? 3. Heb ik de juiste middelen ter beschikking? 4. Is de ondergrond van het voertuig schoon? 5. Gebruik gemaakt van antislipmateriaal? (Aanbrengen van wrijvingsmateriaal in de vorm van een antislipmat zal de wrijvingskracht verhogen.) 6. Zijn de te gebruiken middelen in de juiste technische staat?


Een toolboxmeeting op maat of een specialistische training lading zekeren kan uitkomst bieden. Voor meer informatie of vragen kunt u kijken op www.cargocoaching.nl


Veel veilige kilometers toegewenst!


Niels Bouwmeester


162 weergaven

Comments


Code 95 Antislipmatten Rekenhulp ladingzekering Rekenhulp spanbanden Rekenhulp lading zekeren Niels Bouwmeester Cargo Coaching Code 95 lading zekeren ladingzekering specialist ladingzekering Ladingzekerheid Code 95 Calculator ladingzekering Ladingzekering calculator Spanbanden Sjorbanden Neerbinden Neersjorren Code XL EN12642 Sjorogen Wetgeving ladingzekering Neerzekeren Spanriemen Eumos 40509 Eumos 40511
bottom of page