top of page
  • Foto van schrijverNiels Bouwmeester - Cargo Coaching

Rekenhulp ladingzekering bij neerbinden met spanbanden


Een vereenvoudigd schema voor het neersjorren van ladingen berekend naar de EN 12195-1:2010. De berekeningen zijn gebaseerd op vrijstaande ladingen die kunnen worden beschouwd als één laadeenheid.


Uitleg in 5 stappen:

1: Bepaal de STF waarde, te vinden op het label van de ratel van de spanband.

2: Bepaal het aantal ton in de tabel, (gewicht van de lading). 3: Bepaal de wrijvingscoëfficiënt.

4: Bepaal de bindhoek, hoe hoger het getal, hoe gunstiger. 5: Het getal in de tabel geeft het aantal benodigde spanbanden.


Als de contactvlakken niet schoongeveegd en vorst, ijs en sneeuwvrij zijn, mag de toegepaste wrijvingscoëfficiënt niet hoger zijn dan μ 0,2.

Let op: dit geldt ook voor antislipmatten.


Rekenhulp nodig voor direct zekeren:


Meest voorkomende vastgestelde wrijvingscoëfficiënten: https://www.cargocoaching.nl/post/wrijvingsco%C3%ABffici%C3%ABnten


Nieuwste blog lezen:STF 250 daN:STF 500 daN:STF 750 daN:

Alle rechten voorbehouden.


Dit hulpmiddel is met de grootste zorg samengesteld. Onder geen enkel beding kan de uitgever aansprakelijk worden gehouden voor foutieve interpretatie, toepassing of onjuistheden.

3.410 weergaven

Comments


Code 95 Antislipmatten Rekenhulp ladingzekering Rekenhulp spanbanden Rekenhulp lading zekeren Niels Bouwmeester Cargo Coaching Code 95 lading zekeren ladingzekering specialist ladingzekering Ladingzekerheid Code 95 Calculator ladingzekering Ladingzekering calculator Spanbanden Sjorbanden Neerbinden Neersjorren Code XL EN12642 Sjorogen Wetgeving ladingzekering Neerzekeren Spanriemen Eumos 40509 Eumos 40511
bottom of page