top of page
  • Foto van schrijverNiels Bouwmeester - Cargo Coaching

Het gecreëerde hulpmiddel


Hijsbanden en rondstroppen zijn geschikt voor het veilig hijsen van diverse materialen. Een rondstrop verschilt van een hijsband in het feit dat de rondstrop ononderbroken is. Rondstroppen en hijsbanden zijn onmisbare hulpmiddelen in de hijstechniek, bijvoorbeeld als kraanband of bij het transporteren en vastzetten van zware lasten.

Vergeleken met kettingen en andere metalen hijsmiddelen zijn de polyester stroppen lager in gewicht, ruimtebesparend in opslag, eenvoudiger in onderhoud en inspectie, minder gevaarlijk in gebruik en roestvrij en veel goedkoper.

Maak wel gebruik van rondstroppen van hoogwaardig polyester die geschikt zijn voor professionele laad en hefprocessen en die voldoen aan alle normen en voorschriften die daarop van toepassing zijn.

In Europa is in de Machine Richtlijn 2006/42/EG vastgelegd dat alle hijsmiddelen aan deze richtlijn moeten voldoen en daardoor van een CE markering moeten zijn voorzien. Geldende normen voor hijsbanden DIN EN 1492-1:2000 + A1:2008 en voor rondstroppen DIN EN 1492-2:2000 + A1:2008.


Er zijn diverse veiligheidsfactoren mogelijk, 5:1 of 7:1 zijn de meest voorkomende. 7:1 houdt bijvoorbeeld in dat een rondstrop van 2 ton niet eerder mag knappen of breken dan bij een belasting van 14 ton.


De 5:1/4:1 zijn éénmalige hijsmiddelen en mogen dan ook slechts één keer gebruikt

worden: één keer laden en één keer lossen. Daarna moeten ze uit roulatie genomen worden!

De kleur van de hijsband is tevens een universele code voor de rondstroppen en het geeft aan hoeveel werklast de hijsband kan hebben. Wereldwijd wordt er gebruik van gemaakt en erkend, maar er zijn hijsmiddelen in omloop, die toch afwijken van deze kleurcodering. Alleen de WLL die op het label staat, is leidend voor het maximale gewicht. In alle kleurcoderingen zijn de rondstroppen ook weer in verschillende lengten te verkrijgen.


De kleur van het label geeft tevens aan welk materiaal gebruikt is voor de dragende vezels. Een groen label staat voor Polyamide (PA), blauw label staat voor Polyester (PES) en bruin label staat voor Polypropyleen

(PP).


Gecreëerde vastzetpunten

Rondstroppen kunnen ook worden gebruikt om ladingen vast te zetten tijdens het vastsjorren in bijvoorbeeld de richting van de reis. De band wordt om de last heen gelegd en met spanbanden vormsluitend vastgezet.

De rondstrop vervangt sjorpunten die niet op de lading of voertuig zelf aanwezig zijn.

Hierover is tot op heden weinig informatie over te vinden.


Vroeger werd gezegd dat als een rondstrop gebruikt wordt voor het vastzetten van ladingen, de veiligheidsfactor kan worden teruggebracht tot de veiligheidsfactor die geldt voor het vastzetten van de lading. De rondstrop mag dan niet meer worden gebruikt voor het hijsen, want als de rondstrop met meer dan de WLL wordt belast, mag deze niet meer gebruikt worden voor het hijsen, dit is vastgelegd in de normering.

LC is WLL

Tegenwoordig wordt er gezegd dat als een rondstrop wordt gebruikt als kopsjorring of als sjorpunt om de lading vast te zetten, de maximale belasting de gemarkeerde WLL (working load limit) is.


Dus de eenvoudige aanduiding is dan de maximale LC is de gemarkeerde WLL.


Dit werkt voor een ieder veel overzichtelijker want de stelregel maakt dat de WLL niet lager mag zijn dan de LC waarde. Bij bijvoorbeeld een LC van 2500 daN dient men een strop van 3 ton te gebruiken. De strop zal dan nooit overbelast worden en kan dan nog steeds worden ingezet voor het hijsen.


Uiteraard dient men er zorg voor te dragen dat men een passende haak gebruikt, dus dat de haak goed en deugdelijk in de strop past. Een te kleine haak zorgt voor slechte passing. De inwendige vezel-strengen kunnen hierdoor worden afgekneld, en teveel stress zorgt bij kunststof stroppen altijd voor een aanzienlijke verzwakking op de breeksterkte.

Variaties in gebruik

De mogelijkheden zijn oneindig met een rondstrop.

Zoals te zien op voorgaande afbeeldingen is er de mogelijkheid om er een sjoroog van te maken. Dit kan aan het voertuig zelf of aan de te zekeren lading bevestigd worden.

(Bron: Load Info Actuele informatie over ladingzekering)


Wat ook een mogelijkheid is, is om de rondstrop als kopbinding te gaan gebruiken. Kopstrop binden is een vorm van diagonaal binden. Indien de lading geen bevestigingspunten heeft, wordt er door middel van een kopstrop gezekerd, welke over de hoeken is aangebracht. Er moet wel worden toegezien hoe de kopstrop wordt gebruikt. Voor de keuze van de toe te passen LC waarde op het etiket is de methode ombinden of in rechte lijn dus bepalend.

Om bij het lading zekeren een aanslagpunt aan de lading te creëren wordt vrijwel altijd een rondstrop gebruikt en meestal als choker/lus. dit brengt echter wel een capaciteitsverlies met zich mee van 0,8 van de oorspronkelijke WLL. Het geeft echter wel een optimale flexibiliteit om een moeilijk af te zekeren laadeenheid toch gemakkelijk te zekeren.


Via bovenstaande manieren zijn ongemakkelijke te zekeren ladingen toch makkelijker te zekeren. Let er wel op dat scherpe hoeken moeten worden voorkomen of beschermd moeten worden. Gebruik hiervoor geen antislipmateriaal maar passende beschermmiddelen.

(Bron: Casos)


Hijsbanden en rondstroppen die één of meer gebreken vertonen moeten direct afgekeurd worden en dienen buiten gebruik gesteld te worden:

  • De aanduiding van de identiteit zoals werklast, materiaalkwaliteit en fabrikant is niet (meer) aanwezig

  • Beschadigingen zoals insnijdingen en zijkant beschadigingen, kapotte dragende stiksels, chemische aantasting door bijvoorbeeld lasspetters en warmteschade.

Ook voor zekeringstoepassingen zijn rondstroppen dan niet meer voldoende veilig. Testen wijzen uit dat kunststof stroppen welke al veelvuldig beschadigd zijn en welke teveel stress hebben opgelopen enorm teruglopen op de breeksterkte.


Neem dus altijd materiaal in gebruik dat de lasten kunnen weerstaan en in de juiste technische staat. Draag er zorg voor dat er geen zwakke schakels bevinden in het proces van de genoemde oplossingen in dit artikel.

Een specialistische training lading zekeren kan uitkomst bieden.Veel veilige kilometers toegewenst!Niels Bouwmeester
583 weergaven

Comments


Code 95 Antislipmatten Rekenhulp ladingzekering Rekenhulp spanbanden Rekenhulp lading zekeren Niels Bouwmeester Cargo Coaching Code 95 lading zekeren ladingzekering specialist ladingzekering Ladingzekerheid Code 95 Calculator ladingzekering Ladingzekering calculator Spanbanden Sjorbanden Neerbinden Neersjorren Code XL EN12642 Sjorogen Wetgeving ladingzekering Neerzekeren Spanriemen Eumos 40509 Eumos 40511
bottom of page