top of page

Eumos 40509 - Laat nu uw laadeenheden testen en certificeren!

In ons buurland België is de normering EUMOS 40509 (al sinds 2018) geïmplementeerd in nationale wetgeving. Verladers én verpakkers zijn nu samen verantwoordelijk voor het stabiel uitvoeren en zekeren van een palletlading. Bovendien is de opdrachtgever verplicht om laadeenheden stabiel aan te bieden en (eventueel) bewijs van de stabiliteit te leveren.

 

Alle laadeenheden/pallets /verpakkingen dienen dus in België te voldoen aan de Eumos 40509 normering.
Wanneer zaken niet aan de normering voldoet zal dit als een “gevaarlijke” inbreuk worden beschouwd met  een onmiddellijk inning, dit betekent €1.000. Ook kan het zijn dat er een einde gesteld moet worden aan de overtreding. Het is dus heel aannemelijk dat er immobilisatie van het voertuig volgt tot wanneer geen testverslag kan worden voorgelegd.

 

In Nederland is het enkel een norm en geen wetgeving, maar indien een controleur een internationaal voertuig controleert kan wél de technische controle richtlijn 2014/47 van toepassing zijn. Hierin kan de controleur refereren aan de toepasselijke normering EUMOS 40509, de testmethode van de stijfheid van de laadeenheid.

De stabiliteit van laadeenheden wordt bepaald aan de hand van een versnellingstest conform EUMOS 40509. Hierbij wordt de lading aan een versnelling onderworpen tussen 0 en 0,8g. De resultaten worden beoordeeld volgens de EUMOS 40509. Voldoen de resultaten aan de eisen van de EUMOS 40509, dan wordt er een certificaat opgesteld. Dit certificaat kan voorgelegd worden aan de politie of aan verzekeringsmaatschappijen om de ‘deugdelijkheid’ van de transportverpakking aan te tonen.

Laat nu uw laadeenheid testen

Voordelen​

  • Onmiddellijke beschikbaarheid van testresultaten

  • Directe bijsturingen/aanpassingen van uw laadeenheden mogelijk

  • Overhandigen van een “transportveilig certificaat”

  • Minder ophoudingen bij een controle op de EUMOS 40509 norm

Thanks for submitting!

bottom of page