top of page
  • Foto van schrijverNiels Bouwmeester - Cargo Coaching

Code XL zeil herstellen

Laten we beginnen met twee dingen los van elkaar te zien.

Jaren geleden kenden we een Code XL opbouw nog niet. We hadden een Code L opbouw, met de daarbij behorende waarden.


Het zeil van de Code L was enkel bedoeld als bescherming tegen weersinvloeden en reclame uitingen, niet meer en niet minder. Daar was destijds ook van gezegd, dat dit 0% zijwaartse krachten kon zekeren.


Dit is onlangs aangepast naar 15%, maar dat terzijde, indien vormsluiting uiteraard.


Rond 2006 kwamen de eerste Code XL schuifzeilers op de markt.

Nog dagelijks krijg ik de vraag, voldoet het zeil nog wel, indien er een snede in zit?


Een XL zeil maakt een XL zeil door zijn verstevigingen. En is dus uitermate geschikt voor het (deels) zekeren van ladingen. Anders vallen we terug op de tweede alinea in deze tekst. Dit is slechts één component van wat een XL opbouw een XL opbouw maakt.

(Bron: Collitax Transport)


In de transportwereld wordt er vaak vanuit gegaan, dat de XL zeilen (volledig) geschikt zijn voor ladingzekering. Men denkt dat, doordat er spanbanden in het zeil zijn verwerkt, die voldoende sterk zijn om de lading tegen te houden. Daarom wordt de lading vaak niet gezekerd. Om de voordelen van het zeil als zekering te mogen gebruiken, is het van belang om de waarden van vormsluitend zekeren te respecteren.


Onderstaand een afbeelding van het standbeeld van Hans Brinker, onder de Nederlanders beter bekend als de held van Haarlem.

Het is een verhaal over een jongen die met zijn vinger een gat in een dijk dicht en zo de Nederlandse bevolking behoedt voor een overstroming.


Uiteraard is dit fictie, maar het is wel de juiste vergelijking voor het deugdelijk herstellen van het zeil. Want zomaar een afmeting ''pleister'' plakken op de wond (zeil), volstaat niet helemaal.


Waarom niet?

In een voorgaand artikel, waar ik pleit voor een herkeuring op het Code XL certificaat (EN 12642 XL), heb ik hier al eens over geschreven. De koper krijgt bij de aflevering van het voertuig een certificaat waarin de fabrikant de stabiliteit van de opbouw bevestigd. Tevens geeft de fabrikant aan onder welke voorwaarden het certificaat geldig blijft. Bijvoorbeeld binnen welke periode het voertuig dient te worden geschouwd. Alleen met deze documentatie is én blijft het certificaat geldig en mag het worden gebruikt als waarden voor het zekeren van lading. Aanbevolen wordt dat alle partijen in het transport steeds het certificaat controleren op geldigheid.

Een onderdeel hiervan is ook, of het zeil nog voldoet aan de voorwaarden waaronder het certificaat is afgegeven.


Hierbij een opsomming hoe het zeil, de banden en verbindingen deugdelijk hersteld dienen te worden.


Zeil

Bij reparaties mag alleen dezelfde kwaliteit dekzeil worden gebruikt. In tegenstelling tot dekzeilen met puur weerbescherming (Code L) met een massa per oppervlakte-eenheid van minder dan 650 g/m2, hebben zeildoekmaterialen voor het zekeren van ladingen (Code XL) een massa per oppervlakte-eenheid van meer dan 850 g/m2.


Een zeildoekpleister voldoet enkel en alleen wanneer die de snede aan alle kanten minimaal 150mm overlapt. Daarnaast dient voor de optimale moleculaire structuur, want die is hierdoor verminderd, de snede óók thermisch te moeten worden gelast. De scheur of beschadiging die naar binnen óf buiten open is, moet ook thermisch worden gelast.


Verticale banden

De verticale banden moeten een minimale scheursterkte hebben van meer dan 2.300 daN. Zelfs bij gebruik als reparatie onderdeel. Als drie of meer aangrenzende verticale banden of in totaal meer dan vijf verticale banden beschadigd zijn, moet het defecte zeildoek volledig worden vervangen door een nieuw zeildoek.

Horizontale banden

De horizontale banden moeten, ook als ze als reparatie delen worden gebruikt, ook een minimale scheursterkte hebben van meer dan 1.200daN. Indien drie of meer aangrenzende banden of in totaal meer dan vijf horizontale banden in een zeildoek zijn beschadigd, dient het defecte zeildoek volledig door een nieuw zeildoek te worden vervangen.

Verbindingen

Een essentieel criterium voor een ladingzekeringszeil is dat het elastische materiaal (zeildoek en riemen) zorgvuldig wordt bevestigd aan de metalen onderdelen, zoals bijvoorbeeld de runners en zeildoekspansluitingen.

Deze verbindingen mogen alleen worden gemaakt op het gebied van de zogenaamde bandkruisen. Er moet voor voldoende oppervlaktedruk worden gezorgd door het schroeven en/of klinken.


Het klinknagel materiaal dat momenteel is goedgekeurd door TÜV NORD Mobility GmbH & Co. KG zijn trekbouten (6 mm) met een roestvrijstalen borgring en plaatring of contraplaat. Bij gebruik van schroeven moet M6 kwaliteitsklasse 8.8 met zelfborgende moeren en bolle ringen of contraplaten worden gebruikt. Het aanhaalmoment hiervoor is tenminste 12 Nm.


Conclusie

Er bestaan wel degelijk instructies om deugdelijke reparaties uit te voeren, maar die zijn nog niet opgenomen in een norm. Wel is het zo, dat er in de Nederlandse wet onder Artikel 5.18.6 lid 5 staat dat vastzetsystemen, zekeringssystemen, stuwagemiddelen en onderdelen daarvan goed moeten functioneren en geschikt moeten zijn voor het doel waarvoor ze gebruikt worden.


Samen met bekende zeildoekfabrikanten zijn er reparatieadviezen ontwikkeld om te helpen bij reparaties volgens EN 12641-2. Zelfs rijtesten met drankkratten (apart XL certificaat), hebben aangetoond dat een goed gerepareerd zeil de krachten van de lasten nog steeds kan weerstaan.


Zorg er dus te allen tijde voor dat u de uitgevoerde reparaties deugdelijk en vakbekwaam verricht of laat verrichten.


Én wellicht is het zinvol om reparatie certificaten af te gaan geven na deugdelijk herstel van een zeil. Dit certificaat geeft dan aan, dat na herstel van het zeil, dit weer voldoet aan de waarden, waarop oorspronkelijk het certificaat is afgegeven.

Doormiddel van dit certificaat is het dus altijd aantoonbaar voor een ieder, dat de herstelling correct is uitgevoerd.


Om fraude van certificaten te voorkomen, is het een optie om een tekening van het zijaanzicht van een opbouw te plaatsen op het certificaat.

Op het zijaanzicht staat dan gedetailleerd aangegeven welke onderdelen hersteld zijn, en op welke positie. Met als extra toevoeging uiteraard de datum van herstel.


Een specialistische training lading zekeren kan uitkomst bieden.


Veel veilige kilometers toegewenst!


Niels Bouwmeester

673 weergaven

Comments


Code 95 Antislipmatten Rekenhulp ladingzekering Rekenhulp spanbanden Rekenhulp lading zekeren Niels Bouwmeester Cargo Coaching Code 95 lading zekeren ladingzekering specialist ladingzekering Ladingzekerheid Code 95 Calculator ladingzekering Ladingzekering calculator Spanbanden Sjorbanden Neerbinden Neersjorren Code XL EN12642 Sjorogen Wetgeving ladingzekering Neerzekeren Spanriemen Eumos 40509 Eumos 40511
bottom of page