top of page
  • Foto van schrijverNiels Bouwmeester - Cargo Coaching

Meeneemheftruck, wél of géén (extra) zekering nodig?

Dagelijks zie ik meeneemheftrucks die mijns inziens, niet goed gezekerd zijn. Er rijden veel combinaties rond, waarbij de meeneemheftruck zonder borging van ketting of spanband vervoert wordt. Er wordt wellicht gedacht dat deze middelen een extra borging zijn, een soort van aanvullende zekering, maar dit is niet het geval!

Mogelijkheden tot deugdelijk bevestigen


De vorken van de meeneemheftruck rusten altijd in twee kokers. Daarnaast zitten onder het chassis nog twee balken, welke voorzien zijn van een opstaande rand (waarvan de hoogte kan variëren), die handmatig of met hydrauliek kunnen worden uit geschoven. Tijdens het transport rust het gewicht van de meeneemheftruck op die uitschuifbare draagbalken van de onderbouw.


Standaard meegeleverd


De vraag aan diverse producenten van meeneemheftrucks, of zij de garantie kunnen geven dat de meeneemheftruck afdoende gezekerd is op deze wijze, wanneer de kettingen of banden niet worden gebruikt, kreeg ik een éénduidig antwoord, wat mij betreft ook logisch is:


‘Wij kunnen géén garantie geven, dat de borging van de meeneemheftruck zonder het gebruik van de standaard meegeleverde kettingen of banden voldoende is. Wij schrijven dit dan ook uitdrukkelijk voor in onze handleidingen. Ter verduidelijking, de kettingen zijn dus géén additionele aankoop.’


Er is geen enkele producent die aan geeft, dat deze zekering en/of borging overbodig zijn. Het is dus bittere noodzaak en deze spanmiddelen moeten dan ook gebruikt worden. Als je autorijdt draag je immers ook je gordel, dan ga je er ook niet vanuit dat alleen de werking van de airbag zal volstaan…

(Bron: Moffett)


Voldoen de ogen wel?


Een meeneemheftruck wordt in Nederland gezien als lading en moet dan ook voldoende gezekerd zijn.

Aan beide zijden van de trailer én aan de meeneemheftruck zitten (sjor)ogen, waarmee het mogelijk is de meeneemheftruck direct te zekeren aan de opbouw.


Ontbreken deze voorzieningen, dan is de combinatie dus niet geschikt.

Ga je deze lading vastzetten aan een oog dat aan de trailer zit, dan dient dit (sjor)oog te voldoen aan de EN 12640.


Helaas zijn er op dit moment geen eisen, hoe sterk en onder welke bindhoeken deze ogen op de trailer gemonteerd dienen te worden.

Wetgeving


We beginnen met de Nederlandse wetgeving, Artikel 5.18.6 lid 4 geeft het volgende aan:


In afwijking van het eerste lid, moeten verwisselbare uitrustingsstukken, afneembare bovenbouwen, gestandaardiseerde laadstructuren en meeneemheftrucks deugdelijk zijn bevestigd met geschikte vastzetsystemen, zekeringssystemen en stuwagemiddelen.


Hieruit kunnen we concluderen, dat meeneemheftrucks deugdelijk bevestigd dienen te worden. Dus ook met de ketting als zekering en of borging. Helaas doet de praktijk zich vaak anders voor.


Buurlanden


In België en Duitsland, heeft men dit iets anders geformuleerd.


Als we kijken naar België, Artikel 45bis § 5:


De stouwvoorziening of de geïntegreerde vergrendelvoorziening die wordt gebruikt om een lading aan een voertuig vast te maken, wordt zelf zodanig gezekerd dat ze niet ontgrendeld kan raken of kan loskomen.


De stouwvoorziening of de geïntegreerde vergrendelvoorziening die wordt gebruikt om een lading in of op een voertuig vast te zetten, moet voldoen aan al de volgende voorwaarden:

1° ze is ontworpen en vervaardigd voor de doeleinden waarvoor ze wordt gebruikt;

2° ze wordt gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant en de geldende Europese en/of internationale normen.


In Duitsland is dit als volgt omschreven:

Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) § 22 Ladung


(1) Die Ladung einschließlich Geräte zur Ladungssicherung sowie Ladeeinrichtungen sind so zu verstauen und zu sichern, dass sie selbst bei Vollbremsung oder plötzlicher Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, hin- und herrollen, herabfallen oder vermeidbaren Lärm erzeugen können. Dabei sind die anerkannten Regeln der Technik zu beachten.

(Bron: Van der Werff Logistics)


Samenvattend


Het is opmerkelijk dat er in Nederland nog onduidelijkheid is over het juist vastzetten, terwijl Artikel 5.18.6 lid 4, naar mijn mening, de lading dekt.

De termen staan er namelijk in meervoud: vastzetsystemen, zekeringssystemen en stuwagemiddelen.


Het gebruik van de kettingen is dus géén extra beveiliging of borging, maar een standaard beveiliging.


Mijn advies is gebruik de kettingen. Dit is een standaard borging, óók in de buurlanden. Het gaat mij niet zo zeer om de boete die u riskeert, (die u sowieso krijgt in omringende landen), maar om de veiligheid van de medeweggebruiker.

Een specialistische training lading zekeren kan uitkomst bieden.


Veel veilige kilometers toegewenst!


Niels Bouwmeester


987 weergaven

Comentários


Code 95 Antislipmatten Rekenhulp ladingzekering Rekenhulp spanbanden Rekenhulp lading zekeren Niels Bouwmeester Cargo Coaching Code 95 lading zekeren ladingzekering specialist ladingzekering Ladingzekerheid Code 95 Calculator ladingzekering Ladingzekering calculator Spanbanden Sjorbanden Neerbinden Neersjorren Code XL EN12642 Sjorogen Wetgeving ladingzekering Neerzekeren Spanriemen Eumos 40509 Eumos 40511
bottom of page